Fikrî Mülkiyet Destekleri

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi akademisyenlerine ve sanayiye fikrî mülkiyet hakları kapsamında teknik destek sağlamak amacı ile kurulmuştur. Temel görevimiz; üniversitemizdeki bilimsel çalışmalar sırasında ortaya çıkan yeni ürün veya yöntemlerin patentlenebilirlik ve ticarileştirilebilirlik değerlendirmesini gerçekleştirmektir. Başta patent olmak üzere fikrî sınaî haklara ilişkin süreçte akademisyenlerimize rehberlik ediyoruz.

Desteklerimiz

  • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne ait fikrî mülkiyet hakları portföyünü yönetir.
  • Buluş bildirim formlarını ön incelemeye tabii tutar, ve ön inceleme sonucu olumluysa patent ve faydalı model başvuru ve tescil süreçlerini yönetir.
  • Patent yenilik araştırması yapılması konusunda akademisyenlere ve sanayiye araştırma desteği sağlar ve rehberlik eder.
  • Buluşçulara patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi konularında ve ayrıca bu süreçler için yararlanılabilecek mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olur.
  • Fikrî haklar ve süreçleri konusunda akademisyenlerin ve sanayi çalışanlarının teknik bilgi seviyelerini arttırmak için eğitimler ve konferanslar düzenler.
     

Formlar

Buluş Bildirim Formu


Başa Dön