İKÇÜ TTO Güney Afrika Temasları

Biyokompozit alanında Almanya, İsveç gibi ülkelerle ortak çalışmalar yapan AIRBUS firması ile ortak patentler almış The Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) Merkezi'ne misafir araştırmacı olarak davet edilen İKÇÜ TTO Koordinatörü Doç. Dr. M.Özgür Seydibeyoğlu, inovasyon ve üniversite/sanayi ilişkileri alanında yapılan çalışmaları yakından izledi. Öte yandan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yer alan CSIR Merkezi'nin bölgesel üretim yapan ambalaj firmaları ve otomotiv sektörü temsilcileriyle de yürüttükleri ortak projeler dikkati çekerken üniversite/sanayi ilişkileri bağlamında takip edilen süreçlerin Türkiye'deki sisteme uygulanabilirliği masaya yatırıldı. Bu bağlamda CSIR Portfolyo Yöneticisi ve Girişim Geliştirme Görevlisi Billy Bokako ile yapılan görüşmenin içeriği aşağıdaki gibidir;

Billy Bokako, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Konseyi'nin (Council for Scientific and Industrial Research - CSIR) portfolyo yöneticisi ve girişim geliştirme görevlisidir. Kendisinin aynı zamanda yapılan bilimsel çalışmaların ticari aşamaya geçmesinde CSIR bünyesinde önemli görevleri bulunmaktadır.  CSIR,  ülkede bazı fonların yaratılmasını sağlarken bir yandan da kurmuş olduğu araştırma merkezlerinde de bilimsel çalışmaların yapılmasını sağlaya bir kurumdur. Bizim ülkemizdeki Tübitak’ın benzeri bir  yapılanması var diyebiliriz. CSIR bir yandan da üniversitelerdeki araştırmalar ile de yakından ilgilenmektedir. 

Billy Bokako ile yapılan görüşmemizde üçlü sarmal sistemi masaya yatırıldı. Kamu-üniversite ve sanayi üçlüsünün nasıl buluştuğu ve beraber nasıl hareket ettiği üzerine görüşmeler yapıldı. CSIR,  bu üçlü sarmal sistemi yapısına uygun olarak, üniversitelerle de çalışan, kamu fonlarının yönetiminde de etkili olan ve endüstri ile iç içe yaşayan bir kurum. 

Görüşmede, üçlü sarmal sistem içerisinde yeni projelerin nasıl şekillendirildiği konuşuldu ve konuyla ilgili detaylı analizler yapıldı. Bununla birlikte, kamu destekli gerçekleştirilen projelerin iş yaratacak niteliğe sahip olması gerektiği  sonucuna varıldı. Benzer sorgulamalar daha önce Kanada’da da yapılmıştı. Yani yaptığımız proje gerçekten iş sahaları yaratıyor mu? Nasıl iş sahası yaratıyor? gibi soruların cevapları projenin değerlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor. 

Billy Bokako, yapılan araştırmaların çoğu zaman sektör odaklı ve ürün odaklı olduğundan bahsetti. Sektördeki sıkıntılar için farklı çözümler üretildiğini anlattı. Birçok zaman da araştırmacılardan yeni fikirler geldiğini belirtti. CSIR bünyesindeki araştırmacılardan gelen yeni fikirlerin ticarileşmesi noktasında birçok açıdan değerlendirme yapıldığını söyledi. Pazar analizi, fizibilite (teknik olarak ve mali olarak), önerilen fikrin teknoloji seviyesi, ilk yatırımın ne kadar yapılacağı ve ne kadar ekonomik gelir getireceği ve ne kadar yeni iş sahası yaratacağı gibi birçok parametrenin olduğu belirtildi. Daha da önemlisi pazara nasıl sunulacağı ve pazarlama tekniklerinin ne kadar kritik olduğu sonucuna varıldı. 

CSIR olarak şu anda değerli metaller, kompozitler ve pil teknolojileri konularında yoğun faaliyetler gösterdiklerini belirttiler. Farklı metallerin  ve oksitlerin uzun süre dayanabilen pil teknoloji geliştirilmesi için kullanıldığından bahsedildi. Ayrıca patent ve fikri mülki hakları konusu da etraflıca irdelendi. Bazı fikri hakların ve buluşların yurtdışına da iletildiği ve burada geliştirilen teknolojilerin başkaları tarafından da kullanıldığı tecrübe edilmiş. Son yıllarda patent konusunda da hızlı gelişmeler kaydedilmiş. Bu konudaki hızlı ilerleme Malzeme ve İmalat Grubunda da alınan dünya patentlerinde de izlenebilmektedir. Alınan bir patentin takribi 100’e yakın ülkede geçerli olması için patent konusuna kayda değer bir bütçe ayrılmış. 

CSIR’in ayrıca uluslararası işbirlikleri de yaptığı belirtilmiştir. Almanya ile ortak işbirlikleri yapılırken, Uganda gibi ülkeler ile de mentorluk hizmetleri verildiği ifade edildi.  Bu görüşme, üniversitemiz  TTO’su ile benzer işbirliklerinin de başlangıcı olacaktır. Ayrıca Afrika kıtasının gelişimi için Oxford Universitesi'nde de görev yapan Prof. Mammo Muchie ile de görüşmeler yapılması gündemimizde yer almaktadır. 

Billy Bokako, ayrıca ülke içerisinde CSIR haricinde önemli olan kilit iki yapı olduğunu belirtti. Birincisi üniversitelerdeki TTO’lar buradaki söylenişi ile "Technology Station", diğeri de girişimcilik ekosistemi. 2. Sınıftan itibaren özellikle lisans öğrencilerine yönelik  çok önemli teşvikler olduğundan bahsetti. Mezun olduklarında kendi işini yapan girişimcilerin bu araştırma ekosisteminde kritik olduğunun da altı çizildi.  

Sonuç olarak şu maddeler ön plana çıktı; Ekonomik refah ve gelişmişlik için temel bilimler önemli ve bunların uygulamaya geçebilmesi için CSIR gibi üçlü sarmal yapıların yanı sıra girişimci ruhun ve yeni girişimlerin önemi çok büyük. Ayrıca geliştirilen ürünün pazarlanması ve hatta ambalajının bile çok iyi yapılmasının gerektiğinin altı çizildi.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön