Üniversitemizden Akademisyenlere Patent Başvuru Desteği!

Akademisyenlerimizin, buluşlarını koruma altına alma ve ürüne dönüştürerek ticarileştirme sürecinde BAP desteği ve TTO yardımıyla maddi ve teknik destek sağlayan önemli bir projenin hayata geçirilmiş olduğunu bilgilerinize sunmak isteriz. Başvurular TTO tarafından alınacak, incelemeler ve gerekli formların hazırlanması ile BAP komisyonuna iletilecektir. Üniversitemiz tarafından akademisyenlerine sağlanan Patent Başvuru Desteği, TÜBİTAK 1602 patent desteği ile birlikte kullandırılacaktır. Süreç şekildeki gibi yürütülecektir.


Başa Dön