İKÇÜ TTO Haber Bülteni / Kasım 2016

İKÇÜ TTO HABER BÜLTENİ
KASIM 2016

- Erzurum ATATTO Ziyareti
- İKÇÜ TTO İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları'na Katılım Sağladı
- ÜSİMP Patent Fuarı'na Katılım Sağladık
- İKÇÜ TTO - Tıp Fakültesi Buluşması Gerçekleşti
-  İKÇÜ TTO Biyomut 2016'da Patent Eğitimi Sunumuyla İlgi Topladı;
- Uluslararası Katılımcılı Ulusal Kauçuk Kongresi'nde Temaslarda Bulunduk
- AB Projesi Çalışmalarına Başlandı

 

- Erzurum ATATTO ZiyaretiİKÇÜ TTO ülke çapında etkinliğini arttırıyor. Ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olan Erzurum'da bulunan ülkemizin en köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi TTO'su (ATATTO) ile görüşmeler yapılmış ve ikili işbirilikleri başlatılmıştır. ATATTO yerinde ziyaret edilerek ATATTO bünyesinde yer alan Teknogirişim desteği ile kurulmuş MAKIST firması ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ulusal çapta hızla gelişen Ar-Ge kültürüne Erzurum'da bir kere daha tanık olunurken ülkemizin doğusu ile batısını teknoloji alanında birleştirecek yeni işbirlikleri sağlanması hedeflenmektedir. 

- İKÇÜ TTO İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları'na Katılım Sağladı

İZKA olarak Ege Üniversitesi işbirliği ile İzmir Yenilik Göstergelerinin Güncellenmesi çalışmasına başlandı. Bu çalışma kapsamında 2012 yılında İZKA tarafından yayınlanan İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi’nin izleme ve değerlendirilme sürecinde, bölgesel Ar-Ge ve yenilik göstergeleri ile İzmir yenilik ekosistemi haritasının güncellenmesi ve analiz edilmesi üzerinde çalışılırken Ankara ve İstanbul’un da içinde olduğu diğer 6 Düzey-2 bölgesi (17 il) ile güncel veriler üzerinden karşılaştırmalar yapıldı. İzmir girişimci ekosisteminden paydaşların bir araya geldiği toplantıya üniversitemizi temsîlen İKÇÜ TTO katılım sağladı.

- ÜSİMP Patent Fuarı'na Katılım Sağladık

İKÇÜ TTO olarak ÜSİMP Patent Fuarı'na bu sene ilk defa izleyici olarak katıldık. İKÇÜ TTO'yu temsîlen Fikrî Mülkiyet ve Lisanslama modülü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Emel Sokullu'nun hazır bulunduğu etkinlikte ülkemizin dört bir yanından gelen patent uzmanları ve patent sahipleri bir araya gelirken birçok farklı disiplinden alınan patentlerin tanıtımı yapıldı.

- İKÇÜ TTO - Tıp Fakültesi Buluşması Gerçekleşti

İKÇÜ TTO ile İKÇÜ Tıp Fakültesi'ni bir araya getiren etkinliğe fakülte öğretim üyelerimizin ilgisi ve katılımı yüksek olurken Tıp Fakültesi'nden bir çok araştırmacı ve öğretim üyesi üniversite-sanayi işbirlikleri, proje yazımı, patent ve lisanslama, şirketleşme ve girişimcilik gibi konularda bilgilendirildi. Disiplinlerarası projeler ve sanayi ile ortak ar-ge çalışmaları kapsamında farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği etkinlikte Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü de "Tübitak Proje Yazma Eğitimi" gerçekleştirdi. Üniversitemizin mevcut imkânları ve İzmir ilinde sanayiye yakınlığı ve bir araştırma hastanesine sahip olması gibi hususlar birlikte düşünüldüğünde bu farkındalık etkinliğinin önemi bir kez daha vurgulandı. İKÇÜ TTO Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Seydibeyoğlu'nun da Mühendislik-Tıp ortak proje çıktıları ve prototiplerini göstererek yaptığı sunumda Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin işbirliği ile geliştirilecek ortak ar-ge projelerinin aslında ne kadar yapılabilir olduğunu gösterirken aynı zamanda bu işbirliğinin ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu katma değeri sağlayabilecek alanlardan biri olduğuna dikkat çekti.

-  İKÇÜ TTO Biyomut 2016'da Patent Eğitimi Sunumuyla İlgi Topladı

Biyomedikal Mühendisliği çatısı altında yürütülen bilimsel çalışmaların paylaşıldığı, gelenekselleşen Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı’nın 20.si, bu yıl Türkiye'nin ilk Cittaslow'u (yavaş şehir) olan Seferihisar'a bağlı Euphoria Aegean Resort & Spa'da, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. İKÇÜ TTO'nun da eğitim programı seminerleri içerisinde patent eğitimi desteği verdiği uluslararası katılımlı BİYOMUT 2016 Kongresi, öğrenci ve akademisyenlerden yoğun ilgi gördü. Patent ve patent sistemleri ile ilgili sunum yapan İKÇÜ TTO uzmanı Ayşegül Nalbantoğlu, katılımcıların konuyla ilgili sorularını da cevapladı. 

- Uluslararası Katılımcılı Ulusal Kauçuk Kongresi'nde Temaslarda Bulunduk

İKÇÜ TTO Koordinatörü Doç.Dr. M.Özgür Seydibeyoğlu, Uluslararası Katılımcılı Ulusal Kauçuk Kongresi'nde sözlü bildiri sunarken Amerika Birleşik Devletleri'nde Akron Üniversitesi Polimer Mühendisliği'nden henüz emekli olmuş olan Prof. Isayev ile de görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Teknoloji ve inovasyon odaklı sektörel gelişmeler ele alınırken kongrenin diğer davetli konuşmacısı Prof. Bhowmick (Hindistan Teknoloji Enstitüsü, Kharagpur) ile de görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği bölüm standında bulunan öğretim üyeleri ile de sektördeki teknolojik ve inovatif ilerlemeler bahis konusu olurken kauçuk fuarına katılan farklı firmalar ile İKÇÜ TTO adına temaslar kurulmuştur.

- AB Projesi Çalışmalarına Başlandı

İKÇÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen ve İKÇÜ TTO uzmanı ve öğretim üyelerinin de desteği ile çalışmalarına başlanan dezavantajlı kadınların istihdamının arttırılmasına yönelik Avrupa Birliği projesinin yol haritası, projenin ortağı olan Kadın Haklarını Koruma Derneği temsilcileri ile birlikte yapılan toplantıda çizildi. Toplantıda proje katılımcılarının belirlenmesi ve tanıtım faaliyetlerinin başlatılması ile ilgili konular konuşulurken, bir toplumun gelişmesinin temelinde kadınların aktif olarak iş hayatına katılımlarının önemi vurgulandı. 

Başa Dön